موسیقی متن فیلم استانبول سرخ اثر جولیانو تاویانی

مجموعه موسیقی متن فیلم استانبول سرخ اثر جولیانو تاویانی از رسانه نویز پلاس

موسیقی متن فیلم ترکیه ای استانبول سرخ اثر جولیانو تاویانی و کارملو تراویا

موسیقی متن فیلم استانبول سرخ

تهیه و تولید: کارملو تراویا ، مجموعه بندی شده: نویز پلاس

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه